Barion Pixel

Általános Felhasználási Feltételek

Üdvözöljük a hotelallasok.hu. honlapján!

Kérjük, gondosan olvassa el az alábbi feltételeket, mielőtt a www.hotelallasok.hu weboldalt használná.

Amennyiben a jelen felhasználási feltételeket Ön elfogadni nem tudja, kérjük, hogy a weboldalt ne használja, illetve azt semmilyen formában ne vegye igénybe.

1. Felhasználási feltételek hatálya, tárgya

A jelen felhasználási feltételek a Czupor Attila István ev. (székhely: 8600 Siófok Fő utca 202/B 1/3 ., e-mail cím: info@hotelallasok.hu ; adószám: 56753316-1-34; ) által a https://hotelallasok.hu URL cím alatt üzemeltetett portál (a továbbiakban: “Portál”) általános felhasználási feltételeit tartalmazza és vonatkozik minden, a Portált regisztráció nélkül meglátogató, illetve annak regisztráció nélkül elérhető funkcióit igénybe vevő személyre (a továbbiakban: „Felhasználó”) az alábbiak szerint.

A Portál kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek és Czupor Attila István ev. jogainak sérelme nélkül, illetve a jelen felhasználási feltételek betartása mellett használható.

2. Felhasználói fiók

A Portál legtöbb funkciójának használatához megkívánjuk felhasználói fiók létrehozását, hogy annak szolgáltatásait használni tudja, felhasználói fiók létrehozása nélkül a Portál használata nem teljesértékű. Ebben az esetben Önnek végig kell járnia a teljes regisztrációs folyamatot, és meg kell adnia részünkre az erre vonatkozó regisztrációs űrlapban szereplő teljeskörű és pontos információkat. A regisztráció elmaradása esetén Ön nem lesz képes álláskeresőként a Portálon elérhető állásajánlatokra álláspályázatot benyújtani, vagy állást kínáló munkáltatóként munkaerőigényének megfelelő álláskeresőket alkalmazni. Amennyiben a fentiekkel összefüggésben kérdése merülne fel, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot a jelen felhasználási feltételek 8. pontjában („Kapcsolatfelvétel”) megadott elérhetőségeink valamelyikén.

3. Szellemi tulajdonjogra vonatkozó rendelkezések

A Portálon található minden képi, szöveges és egyéb tartalom, illetve azok elrendezése, a Portálon megjelenített védjegyek, logók, karakterek, valamint minden, a Portálon megjelenő szellemi alkotás szerzői jogi, védjegy-, illetve egyéb szellemi alkotáshoz fűződő jogi oltalom alatt áll, és Czupor Attila István ev. tulajdonát képezi, kivéve abban az esetben, ha a konkrét tartalom vonatkozásában más forrás van feltüntetve.

A Portál tartalma, illetve annak bármely alkotóeleme (kép, szöveg stb.) a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvényben (a továbbiakban: „szerzői jogi törvény”) meghatározott szabad felhasználási eseteken kívüli módon, terjedelemben és mértékben csak Czupor Attila István ev. előzetes írásbeli engedélyével használható fel. A Portál tartalmának, illetve annak bármely alkotóelemének a szerzői jogi törvényben meghatározott szabad felhasználás eseteiben vagy Czupor Attila István ev. által megadott írásos engedély keretében történő felhasználása, kizárólag a Portálra való hivatkozással lehetséges, azzal a feltétellel, hogy az átvevő nem módosítja az eredeti információt, illetve a Portálra való hivatkozást minden átvételnél és közzétételnél pontosan és jól láthatóan feltünteti. A Portál tartalmi és formai alkotórészei nem változtathatók meg, nem módosíthatóak, továbbá nem használhatók fel a Portál tartalmától eltérő célra.

A Portál tartalma semmilyen körülmények között nem értelmezhető olyan módon, mintha az a Portálon megjelenített védjegyek vagy szerzői jogi oltalom alatt álló alkotások bármelyikének felhasználása tekintetében bárki számára felhasználási jogot vagy engedélyt biztosítana. A jelen felhasználási feltételekben meghatározott kivételeken túlmenően a Felhasználó számára szigorúan tilos a Portál, vagy a Portálon elérhető bármely tartalomban megjelenő szellemi alkotás – jogosulatlan - felhasználása.

4. Felelősségkorlátozás

Minden ésszerű erőfeszítést megteszünk a Portálon található információk pontosságának és teljességének biztosítása érdekében, a tőlünk elvárható gondossággal járunk el a Portál karbantartása érdekében, azonban nem vállalunk felelősséget a Portálon található adatok, információk esetleges pontatlanságából és/vagy hiányosságából, és/vagy időszerűségéből eredő bárminemű kárért.

A Portálon szereplő információk, dokumentumok letöltéséből vagy elérhetetlenségéből erdő bármilyen kár megtérítéséért a Czupor Attila István ev. a felelősségét kizárja. A felelősségkizárás kiterjed különösen, de nem kizárólagosan a Portálon megjelenő információk, dokumentumok pontosságára, teljeskörűségére, megfelelőségére, helyességére is.

Czupor Attila István ev. nem vállal felelősséget továbbá a Portál használata, a Portálhoz való hozzáférés, vagy bármely anyag Portálról való letöltése következtében a Felhasználó számítógépét vagy más tulajdonát érintő vírusfertőzés, vagy bármely kártékony program miatt bekövetkező esetleges veszteségért. A Felhasználók bármely anyagot saját felelősségükre töltenek le a Portálról. Fenntartjuk a jogot, hogy e Portál bármely részéhez vagy egészéhez, illetve annak bármely funkciójához való hozzáférését előzetes értesítés nélkül bármikor korlátozzuk, felfüggesszük, vagy megszüntessük.

5. Harmadik fél honlapjára mutató hivatkozások

Előfordulhat, hogy a Portál használata közben más oldalra történő hivatkozásokat, avagy oda mutató linket talál. Czupor Attila István ev. nem vállal felelősséget a harmadik felek által készített Portálok tartalmáért, pontosságáért és működéséért. A hivatkozások megjelentetése nem jelenti azt, hogy a Czupor Attila István ev. egyetért azok tartalmával. Czupor Attila István ev. semmilyen formában nem vállal felelősséget az ilyen Portálok elérhetőségéért, sem az ilyen tartalmak alkalmazásából eredő károsodásért vagy sérelemért. A harmadik felek honlapjára mutató hivatkozások kizárólag a Portál Felhasználóinak kényelmét szolgálják. A Felhasználók az ilyen honlapokat kizárólag saját felelősségükre látogatják. Amennyiben a Czupor Attila István ev. értesül arról, hogy a Portálon közzétett bármely hivatkozás jogsértő információt tartalmaz, akkor a jogellenesség hitelt érdemlő igazolását követően, haladéktalanul intézkedik a hivatkozás eltávolítását illetően.

6. Adatvédelem

A Portál működtetése során sütiket és más hasonló technológiákat (a továbbiakban együtt: „sütik”) alkalmazunk a Portálon található süti adatkezelési tájékoztatónak megfelelően. Ha nem ért egyet a sütik ilyen használatával, böngészőjét ennek megfelelően állítsa be, vagy ne használja a Portált. Ha kikapcsolja a sütiket, amiket használunk, annak hatása lehet a Portál felhasználói élményére, melyért felelősséget nem vállalunk . Ha különböző eszközöket használ a Portál megtekintésére és elérésére (pl. számítógép, okostelefon, táblagép, stb.) kérjük, győződjön meg arról, hogy minden egyes böngésző ezeken az eszközökön az Ön süti kezelési igényeinek megfelelően van beállítva. A Czupor Attila István ev. a Portál üzemeltetése során birtokába jutott személyes adatokat az Európai Parlament és Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679. számú rendelet (GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezeli.

7. Felhasználási feltételek módosítása

A jelen felhasználási feltételeket Czupor Attila István ev. bármikor jogosult megváltoztatni, a változások a megváltozott felhasználási feltételek Portálon történő közzétételének napján lépnek hatályba.

8. Kapcsolatfelvétel

Ha bármilyen kérdése vagy panasza lenne Portálunkkal kapcsolatban, forduljon hozzánk bizalommal az alábbi elérhetőségek bármelyikén:
cím: 8600 Siófok Fő utca 202/B 1/3
e-mail: info@hotelallasok.hu

Utolsó frissítés: 2022. április 28.