Barion Pixel

Adatkezelési Tájékoztató (GDPR)

Az Adatkezelési Tájékoztató Összefoglalója

Az Adatkezelési Tájékoztató összefoglalójának célja röviden bemutatni, hogy a www.hotelallasok.hu címen elérhető Portál („Portál”) használatával összefüggésben milyen személyes adatokat és hogyan kezelünk Önnel kapcsolatban.

Adatkezelő

Az adatkezelő Czupor Attila István ev. (székhely: 8600 Siófok Fő utca 202/B 1/3., e-mail cím: info@hotelallasok.hu )

Adatkezelési célok és jogalapok

A Portál használatával összefüggésben az alábbi célokból kezelhetjük a személyes adatait:

• Regisztráció, felhasználói fiókok kezelése: az Ön adatainak kezelése azért indokolt a számunkra, hogy Önt felhasználóként azonosítani tudjuk, és hozzáférést biztosítsunk a Portál szolgáltatásaihoz. Az Ön adatainak a kezelésére a jogalapot a Portál felhasználási feltételeinek végrehajtása, mint szerződéses jogalap, illetve a jogos érdekünk (pl., ha Ön céges kapcsolattartó) biztosítja.

• Álláspályázatra történő jelentkezés: az adatkezelés célja, hogy Ön a Portálunkon meghirdetett állásra az önéletrajzának megküldésével jelentkezni tudjon és Önt, illetve az álláshirdetést feladó munkáltatót az adataik megadásával egymással összekapcsolhassuk, amelyet az Ön hozzájárulása esetén tehetünk meg.

• Munkáltatói profil létrehozása és ellenőrzése: a Portálunkon kizárólag a turisztikai szektorban működő munkáltatók regisztrálhatnak, hogy a Portálon álláskeresők közül választhassák ki jövőbeli munkatársaikat. Ezen feltétel ellenőrzését elvégezzük, hogy a vonatkozó kizárási feltételt érvényesítsük. Erre a jogalapot nekünk a jogos érdekünk (pl., ha Ön céges kapcsolattartó), illetve a Portál felhasználási feltételeinek végrehajtása (pl., ha Ön egyéni vállalkozó), mint szerződés teljesítése biztosítja.

• Állashirdetés feladása és kezelése: az adatkezelés célja, a Portálon közzétett álláshirdetések létrehozása, módosítása, törlése és egyéb adminisztrálása mind munkáltatói, mind álláskeresői oldalról. Erre a jogalapot nekünk a jogos érdekünk (pl., ha Ön céges kapcsolattartó), illetve a Portál felhasználási feltételeinek végrehajtása (pl., ha Ön álláskereső vagy egyéni vállalkozó munkáltató), mint szerződés teljesítése biztosítja.

• Portál működtetése: a Portál működtetése során a Portál Süti és helyi adattárolásra vonatkozó tájékoztatása szerinti adatokat helyezzük el és kezeljük az Ön végfelhasználói eszközén, amellyel kapcsolatban a jogos érdekünkre támaszkodunk.

• Ügyfélszolgálat nyújtása: az Ön adatainak kezelése azért indokolt a számunkra, hogy az Ön megkeresésében jelzett kérését, panaszát kezelni tudjuk, amellyel kapcsolatban a jogos érdekünkre, mint jogalapra támaszkodunk. Az adatok megadása önkéntes, azonban bizonyos esetekben enélkül nem fogunk tudni válaszolni az Ön kérdéseire, vagy a Portál szolgáltatásait biztosítani az Ön számára.

Az Ön jogai

A hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetében Ön a hozzájárulását bármikor szabadon és korlátozás nélkül visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Ön jogosult tájékoztatást kérni tőlünk az Önről kezelt személyes adataival kapcsolatban, kérheti azok helyesbítését, tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, meghatározott keretek között kérheti azok törlését, másolatot kérhet ezen adatokról, gyakorolhatja az adathordozhatósághoz fűződő jogát, illetve részben kérheti azok kezelésének korlátozását. Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak általunk történő kezelése ellen, és ilyen esetben előfordulhat, hogy nem kezelhetjük tovább az Ön személyes adatait. Amennyiben Önt megilleti a tiltakozáshoz való jog, és Ön gyakorolja ezen jogát, az Ön személyes adatait nem kezeljük tovább ilyen célokból. E jog gyakorlása nem jár költségekkel.

Teljes tájékoztató

További információért kérjük, olvassa el a Teljes Portál Adatkezelési Tájékoztatóját. hotelallasok.hu - Teljes Adatkezelési Tájékoztatója

Az Adatkezelési Tájékoztató célja bemutatni, hogy hogyan és milyen személyes adatokat kezelünk a www.hotelallasok.hu címen elérhető Portál („Portál”) használatával összefüggésben.

ADATKEZELŐ

Az adatkezelő Czupor Attila István ev. ; (székhely: 8600 Siófok Fő utca 202/B 1/3., e-mail cím: info@hotelallasok.hu;)

A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉNEK CÉLJAI

A Portál használatával összefüggésben az alábbi célokból kezelhetjük a személyes adatait:

1) Regisztráció, felhasználói fiókok kezelése: az Ön adatainak kezelése azért indokolt a számunkra, hogy Önt felhasználóként azonosítani tudjuk, és hozzáférést biztosítsunk a Portál szolgáltatásaihoz. A Portálon az Ön azonosítása közvetlenül az Ön által megadott email cím és jelszó útján, vagy külső szolgáltató partnereink a Facebook azonosítási szolgáltatásával történhet.

Álláspályázatra történő jelentkezés: az adatkezelés célja, hogy Ön a Portálunkon meghirdetett állásra az önéletrajzának megküldésével jelentkezni tudjon és Önt, illetve az álláshirdetést feladó munkáltatót az adataik megadásával egymással összekapcsolhassuk.

Munkáltatói profil létrehozása és ellenőrzése: a Portálunkon a turisztikai szektorban működő munkáltatók regisztrálhatnak, hogy a Portálon álláskeresők közül választhassák ki jövőbeli munkatársaikat és álláshirdetéseket adhassanak fel. Ezen feltétel ellenőrzését elvégezzük, hogy a vonatkozó kizárási feltételt érvényesítsük.

Állashirdetés feladása és kezelése: az adatkezelés célja, a Portálon közzétett álláshirdetések létrehozása, módosítása, törlése és egyéb adminisztrálása mind munkáltatói, mind álláskeresői oldalról.

Portál működtetése: a Portál működtetése során a Portál Süti és helyi adattárolásra vonatkozó tájékoztatása szerinti adatokat helyezzük el és kezeljük az Ön végfelhasználói eszközén, amellyel kapcsolatban a jogos érdekünkre támaszkodunk.

Ügyfélszolgálat nyújtása: az Ön adatainak kezelése azért indokolt a számunkra, hogy az Ön megkeresésében jelzett kérését, panaszát kezelni tudjuk.

A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK TÍPUSA

A fent meghatározott célok eléréséhez az alábbi személyes adatok kategóriáit kezeljük:

• Regisztráció és felhasználói fiók adatok: azonosító adatok (email cím és jelszó), Facebook/Google authentikációs token, regisztrációt megerősítő kód, álláskereső mentett hirdetései, elmentett álláshirdetés bejegyzés, megtekintett álláshirdetés bejegyzés, profilkép.

• Önéletrajzi adatok: név, profilkép, e-mail cím, telefonszám, születési év, munkatapasztalat, végzettség, nyelvismeret, lakóhely, felhasználó eszközének földrajzi helye, foglalkoztatás időtartamának választott jellege, munkaügyi választott jogviszony jellege, fizetési igény, megadott szűrő információk (juttatások, szerződéses időtartamok, munkakörök, nyelvi tudások, képzettségek, végzettségek), önéletrajz egyéb adatai.

• Állásjelentkezéshez kapcsolódó adatok: alap és extra juttatások, szerződéses időtartamok, munkakörök, nyelvismeret, képzettségek, végzettségek, hirdető felhasználó által megadott kiegészítő információk, jelentkezés ténye

• Munkáltatói profil adatai: kapcsolattartó neve, kapcsolattartó e-mail címe, kapcsolattartó telefonszáma, feladott álláshirdetés adatai

• Álláshirdetés: név, e-mail cím, keresett pozíció, keresett pozíció kategóriája, munkakeresés földrajzi helye (lakóhely és utazási hajlandóság), szakmai végzettség, szakmai tapasztalat időben, nyelvismeret, keresett foglalkoztatás jellege, munkarend

• Végfelhasználói adatok: session storage-ban és local storage-ban ideiglenesen tárolt adatok

• Ügyfélszolgálati adatok: név, email cím, kérés, kérelem vagy panasz adatai

SZEMÉLYES ADATAI KEZELÉSÉNEK JOGALAPJAI

Különböző jogalapokra támaszkodunk az Ön személyes adatai kezelése érdekében:

• A GDPR 6. cikk (1) b) pontja alapján az Ön(ök) közöttünk létrejött szerződés teljesítése („Szerződés teljesítése”).

• Az Ön hozzájárulása esetén a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján kezeljük személyes adatait („Hozzájárulás”).

• A mi vagy más, harmadik személy jogos érdekére a GDPR 6. cikk (1) bekezdés (f) pontja alapján („Jogos érdek”).

Az alábbi célokból, az alábbi személyes adatok kategóriáit az alábbi jogalapokon kezeljük:

Adatkezelési cél

Kezelt személyes adatok kategóriái

Jogalap

Regisztráció, felhasználói fiókok kezelése

 

Regisztráció és felhasználói fiók adatok

 

Szerződés teljesítése

Jogos érdek

 

Álláspályázatra történő jelentkezés

 

Önéletrajzi adatok

Állásjelentkezéshez kapcsolódóadatok

Munkáltatói profil adatai

 

Hozzájárulás

 

Munkáltatói profil létrehozása és ellenőrzése

 

 

Munkáltatói profil adatai

 

Szerződés

Jogos érdek

 

Álláshirdetés feladása és

kezelése

 

Állásjelentkezéshez kapcsolódó

adatok

Munkáltatói profil adatai

 

Szerződés

Jogos érdek

 

Portál működtetése

Végfelhasználói adatok

Jogos érdek

 

Ügyfélszolgálat nyújtása

Ügyfélszolgálati adatok

Jogos érdek

 Jogos érdekünkben áll ügyfeleink és kapcsolattartóik igényeinek kielégítése, valamint a benyújtott panaszok, kérdések, kérések, illetve a Portálunk üzemeltetésével, az egyes regisztrációk és álláshirdetések adminisztrálásával kapcsolatos kommunikáció kezelése. Ez magában foglalja azt is, hogy a megadott személyes adatokat, amennyiben szükséges, a panaszt vagy egyéb igényét külsős szolgáltatóinknak, így pl. ügyvédeknek tesszük hozzáférhetővé, akik támogatnak minket a panaszok, kérések, (jogi) igények, kérdések megválaszolásában és rendezésében.

Ön a Portál felhasználójaként észszerűen elvárható módon számolhat azzal, hogy a kérdései megválaszolása és az ilyen igények rendezése és kezelése szükségessé teszi a személyes adatai kezelését, illetve panaszában vagy igényében azért jelöli meg a regisztrált munkáltatót, hogy a panasza vagy igénye rendezésébe az ilyen regisztrált munkáltatót bevonjuk és az Ön igényét, panaszát ezáltal rendezni tudjuk.

A Portál alapvető működése érdekében a jogos érdekünkben áll bizonyos, a Portál működésével összefüggésben álló adatokat elhelyezni az Ön végfelhasználói eszközén, mivel ezen adatok kezelése és a jogos érdekünk érvényesítése előnyt élvez az Ön, mint a Portált használó érintett személyes adataihoz fűződő rendelkezési jogához képest, mivel a Portál alapvető működéséhez szükséges és arányos a jogkorlátozás.

Amennyiben a további kérdése lenne azon jogos érdekekre, amelyekre adatkezelési jogalapként támaszkodunk, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot az info@hotelallasok.hu email címen.

SZEMÉLYES ADATAI TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA

Az adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően a személyes adatait kizárólag addig kezeljük, amíg Ön a Portál regisztrált felhasználója, illetve látogatója, és amíg ezen adatok a kötelezettségeink teljesítéséhez és azoknak a céloknak a megvalósításához szükségesek, amely célokból az adatokat gyűjtjük.

• Az Ön hozzájárulása alapján kezelt adatokat az Ön hozzájárulásának visszavonásáig kezeljük.

• Az Ön ügyfélszolgálati érdeklődését egy évig, fogyasztóvédelmi panaszait öt évig őrizzük meg.

• Az esetleges polgári jogi igényekre vonatkozó személyes adatokat a polgári jogi igények érvényesítésére nyitva álló elévülési időn belül, azaz az ötödik év végéig őrizzük meg.

• Amennyiben hatósági vagy bírósági eljárás indul szolgáltatásunkkal összefüggésben, úgy személyes adatait az ilyen eljárás időtartama alatt, annak jogerős lezárásáig is tovább kezeljük.

ADATTOVÁBBÍTÁS CÍMZETTJE(I)

Az Ön személyes adataihoz csak az erre felhatalmazással rendelkező munkatársaink, valamint szolgáltató partnereink munkatársai a “szükséges ismeret” elve alapján férhetnek hozzá.

Az alábbi címzetteknek, illetve a címzettek alábbi kategóriáinak továbbítjuk az Ön személyes adatait az érintett célokból:

• Regisztrált munkáltatók: Az Ön adatait a hozzájárulásával az Ön által kiválasztott munkáltatók részére továbbítjuk, akikkel kapcsolatban a Portálunkon tájékozódhat. A munkáltatói regisztrációkat szűrjük és ellenőrizzük annak érdekében, hogy Portálunkon a tiltott, anonim álláshirdetések megjelentetését megakadályozzuk.

A személyes adataihoz a szükséges ismeret elve alapján az alábbi szolgáltatóink, az alábbi tevékenységükkel kapcsolatban férnek hozzá:

- Tárhelyszolgáltató: AB Plusz Bt. - https://www.abplusz.hu Székhely: 2049 Diósd IV. Béla király utca 48.

- Számlázás: Billingo Technologies Zrt. Székhely: 1133 Budapest, Árbóc utca 6. III. emelet

- Online fizetés: Barion Payment Zrt. Székhely: Barion Payment Zrt.,1117 Budapest, Irinyi József utca 4-20. 2. emelet

- Közösségi adatok: Facebook Inc., Cím: 1601 Willow Road Menlo Park, CA 94025 United States

Harmadik felek: olyan különböző szervezetek – akár kapcsolt vállalkozásaink, akár tőlünk független szervezetek –, amelyek a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározzák. Ilyenek például magyarországi ügyvédek, könyvvizsgálók, egyéb hatóságok.

AZ ÖN JOGAI Önt az adatkezelésünkkel összefüggésben az alábbi jogok illetik meg:

1. Hozzáféréshez való jog: Ön jogosult arra, hogy igazolást/visszajelzést kapjon tőlünk arra vonatkozóan, hogy személyes adatai kezelése folyamatban van-e, és ha amennyiben folyamatban van, Ön jogosult arra, hogy személyes adataihoz hozzáférést kapjon. A hozzáféréshez való jog többek között kiterjed az adatkezelés céljaira, a kezelt személyes adatok kategóriáira, és azon címzettekre vagy a címzettek kategóriáira, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják.

2. Helyesbítéshez való jog: Ön jogosult arra, hogy kérésére helyesbítsük az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

3. Tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon a személyes adatai általunk történő kezelése ellen, mely esetben megkövetelhető tőlünk, hogy tovább már ne kezeljük az Ön személyes adatait. Amennyiben Önt tiltakozáshoz való jog megilleti, és Ön gyakorolja ezen jogát, az Ön személyes adatait nem kezeljük tovább ilyen célokból. Ezen jog gyakorlása költségekkel nem jár. Ez a jog nem illeti meg Önt, különösen amennyiben a személyes adatai kezelése szerződéskötést megelőző lépések megtételéhez, vagy már megkötött szerződés teljesítéséhez szükséges.

4. Az adatkezelés korlátozásához való jog: Jogosult arra, hogy kérje a személyes adatai kezelésének korlátozását.

5. Törléshez való jog (elfeledtetéshez való jog): Ön jogosult személyes adatai törlését kérni.

6. Az adathordozhatósághoz való jog: Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat rendszerezett, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezen személyes adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályoznánk.

Panaszhoz való jog: Ön panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., telefon: +36-1-391-1400, Fax: +36-1-391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu)